Uppfödning av vildsvin

På Fredskog har vi ca 250 vildsvin gående, av dessa är 60 avelsdjur och resten är ungdjur i olika åldrar på tillväxt, dessa ungdjur används i våra träningshägn när dom är mellan 8 och 12 månader. På Fredskog försöker vi att ge våra djur så bra miljö och så bra mat som det går.
Djurens välbefinnande är viktigt för oss, mår djuren bra så mår vi bra.
Antalet avelsdjur kommer vi att öka, detta beroende på en stor efterfrågan på vildsvinskött från restauranger i Sverige.
 

Uppfödning av dovvilt

Dovviltet på Fredskog har mer än 125 hektar att gå på och i en väldigt varierande terräng, detta ger djuren dom bästa förutsättningarna som går att få i hägn. Våra dov är visserligen under hägn men på en så stor areal att dom kan betecknas som vilda, den varierande miljön gör att djuren vi föder upp smakar som vilda djur och är starka och sunda.

Vår dovproduktion går i huvudsak till restauranger i hela Sverige.