Tillstånd
 
Fredskog har dispens från Länsstyrelsen i Skåne att bedriva träning på vildsvin i hägn.
Det är många som inte vet detta men det är alltså förbjudet att släppa hundar även i hägn
under tiden 1 februari- 21 augusti(spetsar som bara jagar vildsvin 1 augusti).
 
Det finns många hägn som ändå bedriver liknande verksamhet som inte har dispens.
När vi fick dispens var vi det enda hägnet i Skåne.