Opdræt af Vildsvin

På Fredskog har vi ca. 250 vildsvin, hvoraf ca. 60 er avlsdyr. Resten er ungdyr under opvækst og træningsdyr. På Fredskog forsøger vi at give vores vildsvin de bedst tænkelige omgivelser og foder.
Dyrenes trivsel er meget vigtigt for os og vores motto er, at har dyrene det godt, har vi det også godt.


Opdræt af Hjorte

Hjortene på Fredskog har mere end 125 ha og færdes i en meget afvekslende natur, der giver den bedst mulige opvækst af hjortene. Vore hjorte er under hegn, men har en adfærd som vilde hjorte. Hjortene på Fredskog har tilgang til naturligt foder samt vitaminer og mineraler og dette giver nogle meget flotte og stærke dyr.

Vi afsætter årligt ca. 250 slagtedyr til restauranter i det meste af Sverige.